بلوغ

تغییر در بدن

بلوغ زمانی است که بدن یک پسر شروع به رشد برای مرد شدن می کند. این تغییرها از حدود سنین 12 تا 14 سالگی شروع می شوند، ولی در بعضی از پسران ممکن است بلوغ زودتر پیش بیاید. در طی دوران بلوغ :

  • موهای بدن شما رشد می کند.
  • غدد جنسی شروع به رشد می کنند.
  • بدنتان بیشتر عرق می کند.
  • و صدایتان شروع به کلفت شدن می کند.

داشتن صرع معمولاً تغییری در چگونگی یا زمان بلوغ به وجود نمی آورد.

تغییرهای خلق و خو

از آنجایی که در دوران بلوغ، مغز نیز شروع به تغییر و رشد می کند، پسران ممکن است طیفی از هیجان های مختلف را گاهی با نوسان های سریع تجربه کنند ؛ که شامل غمگینی، آشفتگی، خشم، اضطراب، ناآگاهی از خویش، و  میل جنسی می شود.

پسران مبتلا به صرع ممکن است بیشتر احساس های ناخوشایند مانند افسردگی و اضطراب را به نسبت همسن و سالان خود تجربه کنند.

اگر شما با هیجان های منفی خود دچار چالش هستید؛ خانواده و پزشک درمانگر خود را برای مداخله های درمانی مطلع کنید.

مدرسه

افراد مبتلا به صرع نسبت به افراد عادی، مشکل بیشتری در تمرکز و حافظه  دارند. اگر شما مدرسه می روید، این مسئله به ویژه قابل توجه است. با پزشک خویش در مورد تمرکز و مشکل حافظه تان گفت وگو کنید؛ چرا که ممکن است به دلیل عوارض جانبی داروها بوده و تغییر داروها به شکل امنی صورت بگیرد. از طرف دیگر می توانید به معلم های خود در مورد گرفتن وقت بیشتر برای انجام تکالیف گفت وگو کنید.

کارهای نیمه وقت

به عنوان یک نوجوان شاید شما دوست داشته باشید قسمتی از وقت خود را به کارهای نیمه وقت اختصاص دهید یا تابستان ها سر کار بروید. افراد مبتلا به صرع می توانند انتخاب های زیادی برای شغل داشته باشند، مگر مواردی که پرخطر باشند یا تشنج ها هنوز به خوبی کنترل نشده باشد.

شغل هایی که به بالا رفتن از ارتفاع، بودن کنار آتش یا کار با وسایل خطرناک و همچنین کار در کنار آب نیاز دارد؛ برای افرادی که تشنج هایشان هنوز کنترل نشده است، خطرناک است.

هویت شما

سال های نوجوانی زمان تغییرهای بزرگ است. ممکن است شما با کشف خود به عنوان فردی که قرار است در بزرگسالی بشوید، چالش داشته باشید. داشتن صرع ممکن است به شما احساس فشار بار بزرگی بر دوش بدهد؛ ولی بدانید که صرع، شخصیت شما را تعیین نمی کند. شما مردی جوان هستید که می توانید موفق و شاد باشید. با متخصص مغز و اعصاب خود همکاری کنید تا تشنج های شما تحت کنترل بمانند. انتخاب های سالم داشته باشید … و در زندگی فعال باشید.