انجمن صرع ایران با توجه به استقبال و تقاضای دستیاران نوارمغز در سطح کشور، در سال جدید اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی نوار مغز کرد.

   هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی که در دفتر توحید انجمن صرع برگزار شد، آموزش و به روز رسانی دانش علمی و عملی دستیاران نوارمغز بود تا با انجام دقیقتر نوارمغزی برای بیماران، به تشخیص صرع توسط پزشک متخصص، کمک کنند.

     این کارگاه ها در روزهای پنجشنبه صبح 30 اردیبهشت و 6 خرداد ماه از ساعت 10 در مجموع به مدت شش ساعت با تدریس مهندس فرزاد عبدی، عضو هیئت مدیرۀ شرکت بهساز شفا تجهیز و دکتر محمود محمدی، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و استاد دانشگاه در روز نخست؛ و دکتر فاطمه یوردخانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ صرع در روز دوم برگزار شدند. 

   در این کارگاه ها که در مجموع 55 نفر شرکت کننده داشت، ابتدا مهندس عبدی، در مورد شناخت لوازم مورد نیاز دستگاه و نرم افزار آن، روش صحیح گذاشتن کلاه و الکترودهای دستگاه نوار مغزی، روش های نوین گرفتن نوار مغز و نقشه برداری مغز و در جلسۀ نخست دکتر محمدی، در زمینۀ آموزش مقدماتی و آشنایی اولیه در خصوص امواج طبیعی در نوار مغزی، شایعترین آرتیفکت های نوار مغز، چگونگی گرفتن نوار مغزی در کودکان و وظایف تکنسین ها هنگام گرفتن نوار مغز؛ و در جلسۀ دوم دکتر یوردخانی، در مورد آناتومی مغز، بخش های مختلف دستگاه نوار مغزی، انواع فیلتر(فیلترهای فرکانس بالا، فیلترهای با فرکانس پایین(، انواع مونتاژ(مونتاژ تک قطبی، مونتاژ دو قطبی)، چگونگی اتصال کانال ها، حساسیت و قدرت تقویت سیگنال ها، انواع امواج مغزی (امواج الفا، امواج بتا، امواج تتا، امواج دلتا)، حداقل موارد الزامی نوار مغز (مشخصات بیمار، مراحل باز و بسته شدن چشم، حداقل مدت زمان نوارگیری و شرایط بیمار در زمان نوارگیری) به تدریس پرداختند.

   پایان بخش این کارگاه ها، پرسش و پاسخ  شرکت کنندگان با مدرسان بود و به افراد حاضر، گواهی حضور ارائه شد.