بررسی تفکر، عملکرد و احساس ها

یک آزمایش عصب شناسی به چگونگی کارکرد مغز شما و عملکرد سایر سیستم عصبی توجه می کند. هر وقت پزشک شما روی زانویتان ضربۀ چکشی می زند تا ببیند آیا پایتان می پرد، این قسمتی از یک آزمایش عصب شناسی است.

اگر شما حمله هایی داشته باشید که ممکن است قسمتی از یک تشنج باشند، احتمالاً به یک متخصص مغز و اعصاب ارجاع داده خواهید شد. پزشک متخصص مغز و اعصاب آزمایش های کامل عصب شناسی را برای یافتن اینکه کدام قسمت از مغز شما، دچار اختلال شده است، انجام خواهد داد.

  • معمولاً پزشک معالج از شما در مورد مشکلاتی که ممکن است تجربه کرده باشید و می تواند نشانه ای از یک اختلال مغزی باشد، سؤال می کند.
  • پزشک متخصص مغز و اعصاب  کارکرد ماهیچه های شما، احساس هایتان، و عکس العمل ها را آزمایش می کند و به هرگونه مشکلی که شما در راه رفتن یا تعادل داشته باشید، توجه می کند.
  • قسمت دیگر این آزمایش مربوط به عملکرد روانی شما است؛ مانند توانایی به خاطر آوردن کلمه ها، حساب کردن و نام اشیاء. 

در طول ملاقات های منظم، پزشک معالج معمولاً دوباره آزمایش های کوتاهی در مورد عملکرد سیستم عصبی انجام می دهد تا ببیند آیا چیزی تغییر کرده است. اگر میزان مصرف داروی شما خیلی زیاد است؛ این آزمایش ها برای بررسی عوارض دارویی ناخواسته انجام می شود؛ مانند :

  • لکنت زبان
  • مشکل در تمرکز
  • دشواری در راه رفتن روی یک خط مستقیم
  • حرکت های پرشی چشم، وقتی به یک طرف نگاه می کنید
  • لرزش دست، وقتی بازوهایتان را روبه رویتان نگه می دارید

اگر پزشک معالجتان متوجه این نشانه ها شود، لازم است میزان مصرف داروهای شما کاهش یابد.

پزشک معالج حتی زمانی که شما با او در حال صحبت کردن هستید، در حال آزمایش گرفتن از شما است. پزشک می تواند خلق و خوی شما، افکارتان، زبان، چشم ها و حرکات صورت، هماهنگی بدن و بسیاری از مسائل دیگر را فقط با مشاهدۀ شما و گوش کردن دقیق به شما، بفهمد.