انجمن صرع ایران روز بیست و ششم مارس مصادف با یکشنبه ششم فروردین ماه به مناسبت روز جهانی بنفش  به آموزش صرع به دانش آموزان پرداخت.

   انجمن صرع ایران که هر ساله در این روز همگام با برنامه های جهانی صرع، مراسمی با هدف آگاهی بخشی برای صرع برگزار می کند، امسال کارشناسان آموزشی خود را برای آموزش دربارۀ روز جهانی بنفش، کلیاتی در مورد صرع و کمک های اولیه هنگام تشنج به اردوهای مطالعاتی دانش آموزان آموزشگاه های  پسرانۀ امید رسالت و دخترانۀ فرصت برابر و سپهر مهر از کانون قلم چی و مؤسسۀ آموزشی آگاهانه اعزام کرد.

    رنگ گیاه اسطوخودوس که در درمان تشنج کاربرد دارد، برای اولین بار به پیشنهاد دختر 9 سالۀ مبتلا به صرع به نام کسیدی مگان در کانادا، دلیل نامگذاری روز بنفش شد.این نامگذاری تلاشی است برای حرکتی همگانی برای افزایش آگاهی دربارۀ صرع در سراسر جهان که در این روز از مردم سراسر جهان در خواست می شود که از نماد رنگ بنفش استفاده کنند و دربارۀ صرع گفت وگو کنند.

   در این برنامۀ آموزشی که از ساعت 8 تا 16 با حضور سه کارشناس آموزشی انجمن انجام شد، ابتدا اطلاعات320 دانش آموز توسط پرسش های از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از آموزش نیز دوباره ارزیابی انجام شد تا میزان اثربخشی این برنامۀ آموزشی تعیین شود.

   همکاران انجمن صرع با توزیع بروشورهای روز بنغش بین دانش آموزان  با چند نفر از آنها دربارۀ صرع مصاحبه کردند که تمام این برنامه تصویربرداری شد تا کلیپ نهایی آن برای انجمن صرع جهانی ارسال شود.

   در این روز همزمان با برگزاری این برنامۀ آموزشی در آموزشگاه های فوق، فیلم کوتاه آموزشی کمک های اولیه هنگام تشنج نیز از صدا و سیما پخش شد.