انجمن صرع ایران شانزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع را از دوم تا چهارم بهمن ماه در سالن همایش های کتابخانۀ ملی برگزار کرد.

   این کنگره که با هدف ارائۀ آخرین دستاوردهای تشخیصی و تخصصی در مورد صرع با ریاست دکتر حسین پاکدامن و دبیری دکتر بهنام صفرپور برگزار شد، میزبان بیش از 370 نفر شرکت کننده بود.

   دکتر حسین پاکدامن در مورد کنگرۀ سالیانۀ صرع گفت: همه ساله به همت انجمن صرع ایران و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور کنگرۀ سالیانه صرع برگزار می شود. در این کنگره آخرین پدیده های تشخیصی مثل مانیتورینگ طولانی مدت همراه با SPECT و همین طور تکنیک های جدید تصویربرداری و روش های جدید درمان دارویی، جراحی و ژنتیک در طول کنگره مورد تبادل نظر قرار داده شد.

   دکتر کورش قره گزلی، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صرع ایران نیز گفت: صرع یکی از قدیمی ترین بیماری ها است که با وجودی که طبق نسخ تاریخی از دیر باز به عنوان عارضه شناخته و تعریف شده است، اما هنوز ناشناخته است. امید آن داریم با برگزاری سالیانۀ کنگرۀ صرع، بتوانیم قدم های مؤثری در زمینۀ کنترل و درمان این بیماری در کشور برداریم.

   دکتر بهنام صفر پور دبیر شانزدهمین کنگرۀ بین المللی صرع دربارۀ محورهای اصلی این کنگره گفت: هدف از برگزاری این کنگره که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن مغز و اعصاب ایران و شاخۀ صرع ILAE در ایران  برگزار شد، ارائۀ آخرین دستاوردهای تشخیصی و تخصصی در زمینۀ صرع با کمک برجسته ترین اساتید و متخصصان صاحبنظر داخلی و خارجی و با محورهای اصلی Drug resistant epilepsy, Status epilepticus وEpilepsy comorbidities  بود.

   مخاطبان این کنگره متخصصان و جراحان مغز و اعصاب بزرگسال و کودک، روانپزشکان و متخصصان علوم اعصاب با 15 امتیاز بازآموزی، متخصصان جراح مغز و اعصاب و کودکان با 5/10 امتیاز، متخصصان داخلی، پزشکان عمومی و کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی با 5/7 امتیاز و داروسازان با 5/4 امتیاز بودند.

   شانزدهمین کنگرۀ صرع تعداد 90 مقاله دریافت کرده بود که پس از داوری و بررسی به دلیل محدودیت زمانی، تعداد محدودی از  مقاله ها به عنوان سخنرانی و مابقی به صورت پوستر برای ارائه در کنگره پذیرفته شد.