انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس روز پنجشنبه تاریخ 97/4/28 ، ساعت 10:30 تا 12 صبح در محل سالن اشراق برگزار کرد.

   در این جلسه که با حضور یاسمن سماواتی – ناظر وزارت کشور – برگزار شد، ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از امیر یارجانلی- به عنوان رئیس این مجمع، کامران نورایی جوان، طاهره حسینی و………به عنوان ناظران و منشی انتخاب شدند و  سپس دکتر داریوش نسبی طهرانی، مدیر عامل انجمن ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع ، گزارشی از فعالیت های اجرایی و مالی انجمن در سال گذشته را به سمع اعضای حاضر رساند.

   سپس سهیل پیرایش فر، بازرس قانونی انجمن و دکتر فاطمه صدیق مروستی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن، گزارش مالی خود را در حضور ناظر وزارت کشور به اعضای حاضر ارائه دادند.

   در این مجمع حق عضویت اعضا به صورت سالیانه به مبلغ دویست هزار ریال برای هر عضوکاهش یافت.

   در ادامۀ جلسه اسامی سه کاندیدا بر روی تابلو نوشته شد و به معرفی خود و برنامه های خود پرداختند.

   پس از جمع آوری و شمارش آراء سهیل پیرایش فر با کسب بیشترین آراء به عنوان بازرس اصلی و مهدی رحیمی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

   در پایان جلسه فریده غفوری نیا، نمایندۀ اعضا در هیئت مدیره، آمادگی خود را برای شنیدن و رسیدگی به مشکلات اعضا مطرح کرد و محسن فرج، قائم مقام مدیر عامل به سئوال های اعضا پاسخ داد.

   همچنین واحد مددکاری انجمن نیز در دفتر انجمن به نیازهای اعضای شهرستانی رسیدگی کرد.