انجمن صرع ایران وبینار ارتقای سلامت روانی و اجتماعی مبتلایان به صرع در دوران کرونا را روز جمعه 11 مهر، از ساعت 16به مدت یک ساعت برگزار کرد.

  هدف از اجرای این برنامه که به دلیل عدم امکان تجمع حضوری، به صورت مجازی برگزار شد، آموزش تأمین و حفظ سلامت روانی و اجتماعی افراد مبتلا به صرع در دوران کرونا توسط استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر جعفر بوالهری بود.

   دکتر بوالهری در این برنامۀ آموزشی که با حضور 18 نفر از مبتلایان به صرع برگزار شد، ابتدا در مورد شیوع کرونا، و عوارض روانی، جسمی، مغزی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و سیاسی آن که همۀ مدیران، بخش های حکومت و حتی انجمن های خیریه را درگیر کرده است، صحبت کرد و سپس با اشاره به اینکه ممکن است مشکلات دارویی، ترس و اضطراب، درگیری های خانوادگی و شغلی در این خانواده ها بیشتر باشد، از مبتلایان به صرع و خانوادۀ آنها درخواست کرد تا آنها هم مثل دیگران هوشیار باشند و از این آسیب ها پیشگیری کنند.

   این روانپزشک در ادامه گفت: درس هایی که از کرونا آموختیم توجه ما را بیشتر به نیاز انسان ها به صلح آرامش، سلامت روان و چگونگی سلامت روانی و اجتماعی جلب کرد.

    وی افزود: ما باید به شناخت چرخۀ کنترل در زندگی بپردازیم و توجه داشته باشیم که برخی از کارها و مسائل، خارج از کنترل ماست، بنابراین بهتر است انرژی خود را برای فعالیت هایی که در کنترل ماست صرف کنیم.

    دکتر بوالهری ضمن اشاره به اینکه مهمتر از هر کاری سعی در پیشگیری از ابتلای خودمان، خانواده مان و دیگران به کرونا است، از فعالیت هایی که می توانیم برای کاهش استرس انجام دهیم نام برد و گفت کارهایی مانند ورزش، باغبانی، حرکات موزون و پیاده روی می توانند در حفظ سلامت روان به ما کمک کنند.