انجمن صرع ایران با توجه به استقبال و تقاضای دستیاران نوارمغز در سطح کشور، اقدام به برگزاری سه کارگاه آموزشی نوار مغز در فصل تابستان کرد.

   هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی که در دفتر توحید انجمن صرع برگزار شد، آموزش و به روز رسانی دانش علمی و عملی دستیاران نوارمغز بود تا با انجام دقیقتر نوارمغزی برای بیماران، به تشخیص صرع توسط پزشک متخصص، کمک کنند.

   این کارگاه ها که به دلیل آموزش عملی کار با دستگاه، نیاز به حضور دانشجو دارند، با رعایت فاصلۀ اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، در روزهای 19 و 26 تیر توسط دکتر محمود محمدی، فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و مهندس فرزاد عبدی، مدیر شرکت بهساز شفا تجهیز؛ و روز 23  مرداد توسط دکتر مهیار نوربخش، متخصص مغز و اعصاب و مهندس عبدی برگزار شدند.  

   عنوان های مطرح شده در این کارگاه ها، شامل شناخت لوازم مورد نیاز دستگاه و نرم افزار آن، روش قرارگیری صحیح کلاه و الکترودهای نوار مغزی، روش های نوین انجام نوارمغز، نقشه برداری مغز، آشنایی با سیگنال های نوارمغز و شایعترین نوار مغزهای غیر واقعی و وظیفه های دستیار نوار مغز هنگام انجام آن بود که آموزش بخش های تئوری به عهدۀ متخصصان مغز و اعصاب و بخش های عملی به عهدۀ مدیر شرکت بهساز شفا تجهیز بود.

   مجموع تعداد شرکت کنندگان در این سه کارگاه 37  نفر  و در کل به مدت 15 ساعت بود که در پایان هر کارگاه، به ایشان گواهی نامه ارائه شد.