آیا شما از اقوام یا خانوادۀ خود کسی را می شناسید که با اقداماتش موجب شده باشد تا فرد مبتلا به صرع هرچه بیشتر از پتانسیل و توان خود استفاده کند؟ نام او را برای شرکت در طرح “دستان طلایی ”  بفرستید.

جایزۀ “دستان طلایی” به فرد یا مراقبی داده می شود که مشارکت او برای استقلال و کیفیت زندگی فرد مبتلا به صرع، چشمگیر بوده است. این جایزه با بزرگداشت نام زنده یاد “حسین حیدری ورزقان”؛ اولین مؤسس مبتلا به صرع آغاز به کار خواهد کرد.

این جایزه به افرادی تعلق خواهد گرفت که همدلی ذاتی دارند و نه تنها به نیازهای ویژه و مراقبت از فرد مبتلا به صرع توجه می کنند؛ بلکه روی کیفیت زندگی فرد بیمار تمرکز خاص داشته و سعی در ارتقاء آن دارند.

برای یافتن چنین افرادی، به کمک شما نیاز داریم. فرم جایزۀ دستان طلایی  را تکمیل کنید و به طور خلاصه اثری را که فرد در زندگی بیمار مبتلا به صرع داشته برای ما بنویسید. اطلاعات فرد مورد نظر و رزومۀ او را هم اضافه کنید.  فرم را حداکثر تا 10 دی ماه به صورت حضوری یا مجازی ( صندوق پستی – ادمین تلگرام – دایرکت اینستاگرام – ایمیل) به دست ما برسانید. انجمن صرع ایران با مشارکت کوبل دارو به همۀ افراد معرفی شده، در مراسم روز جهانی صرع، لوح یادبودی هدیه خواهد داد و به برگزیدگان به قید قرعه، جایزه ای نفیس دریافت خواهد کرد.

پس تا دیر نشده، اقدام کنید.

آخرین فرصت ارسال : 10 دی ماه 1400 

 

 

فرم نامزدی جایزۀ دستان طلایی (بزرگداشت حسین حیدری ورزقان)

 

اینجانب …………………………. به شماره عضویت ………. مایلم جناب آقای/سرکار خانم …………… با شماره همراه ……………………… را برای دریافت جایزۀ دستان طلایی به انجمن صرع معرفی کنم.

او نقش بسیار مثبتی در زندگی من داشته و از مهارت های خود در مراقبت و همدلی با من استفاده کرده است. او تغییرهای مثبتی در زندگی/ خانوادۀ من به شکل زیر ایجاد کرده است:

………………..

………………

………………….

 

تلفن همراه:                    

نشانی: