سندروم جِوونز یا صرع میوکلونیک پلک ها، شکل نادری از صرع است؛ که معمولاً بین سنین دو تا 14 سال ( بیشتر بین شش تا هشت سال ) آغاز شده و در دختران شایعتر است.
علت آن ناشناخته و بیشتر به مسائل ژنتیک ربط داده شده است.
تشنج ها در این نوع صرع، به درمان دارویی سخت جواب می دهند.

این نوع صرع می تواند همراه یا بدون صرع ابسانس باشد. تشنج ها شامل پرش های سریع و کوتاه پلک ها هستند که با بالا رفتن مردمک چشم همراه می شوند و ممکن است سر بیمار کمی به عقب برگردد.
این نوع تشنج از نوع تشنج های منتشر بوده و کمتر از شش ثانیه طول می کشد؛ ولی ممکن است در طول روز بارها اتفاق بیفتد.
اغلب با نورهای چشمک زن یا بستن چشم ها تحریک می شوند.

اگر فرد در حالت میوکلونوس پلک ها، دچار کاهش مختصر هوشیاری هم شود؛ به این نوع تشنج، میوکلونوس ابسانس پلک ها گفته می شود.
تشنج منتشر تونیک کلونیک به ندرت ممکن است در کودکان بزرگتر اتفاق بیفتد؛ که در صورت کمبود خواب یا تحریک نوری، احتمال آن وجود دارد.
پرش های میوکلونیک در دست ها و پاها هم ممکن است رخ دهند؛ ولی زیاد اتفاق نمی افتند.
حدود یک نفر از هر 10 نفر مبتلا، تاریخچۀ تب و تشنج در کودکی دارند.