انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) خود را در روز پنجشنبه مورخ 25 تیرماه از ساعت 10 صبح در یکی از سالن های سینما ایران برگزار کرد.

   در این جلسه پس از تلاوت قرآن، هیئت رئیسه ای مرکب از رئیس، ناظران و منشی به همراه نمایندۀ وزارت کشور تشکیل شد و سپس گزارش عملکرد سالیانۀ انجمن توسط دکتر حمیده مصطفایی، مدیر عامل انجمن به سمع و نظر شرکت کنندگان رسید و سپس فریده غفوری نیا، بازرس انجمن و زهره مقید خمامی، عضو هیئت مدیره در مورد گزارش عملکرد سال مالی نظراتی را مطرح کردند.

در ادامۀ جلسه تصویب صورت های مالی سال گذشته و خط مشی کلی انجمن،افزایش 15 درصدی بودجه برای سال جدید و همچنین افزایش حق عضویت اعضا به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال مورد تأیید مجمع قرار گرفت.

   سپس 11 نفر کاندیداهای هیئت مدیره شامل هشت نفر پزشک متخصص و سه نفر عضو مبتلا به صرع و نیز سه نفر بازرس به ترتیب حروف الفبا برای کسب آراء به معرفی خود پرداختند.

  در این مجمع پس از معرفی کاندیدا، جمع آوری و شمارش آرای حاضران، پنج نفر عضو اصلی به ترتیب دکتر کورش قره گزلی، دکتر داریوش نسبی تهرانی، دکتر حمیده مصطفایی، دکتر جعفر بوالهری و فاطمه عباسی سیر حائز اکثریت آراء و دو نفر عضو علی البدل به ترتیب دکتر پرویز بهرامی و دکتر طیبه عباسیون برای مدت دو سال انتخاب شدند.

همچنین امیر سهیل پیرایش فر به عنوان بازرس اصلی و کامران نورایی جوان به عنوان بازرس علی البدل  به مدت یک سال انتخاب شدند.

به این ترتیب اعضای انجمن با در دست داشتن کارت عضویت در این مجمع شرکت کرده و به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دادند.

   پس از برگزاری مجمع انجمن صرع ضمن پذیرایی از اعضا، شرکت کنندگان را به تماشای فیلم سینمایی نهنگ عنبر دعوت کرد که تعدادی از اعضا از این پیشنهاد استقبال کرده و به تماشای فیلم پرداختند.