انجمن صرع ایران مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس روز پنجشنبه تاریخ 31/4/95 ، ساعت 10:30 تا 12 صبح در محل فرهنگسرای اندیشه برگزار کرد.

   در این جلسه که با حضور یاسمن سماواتی – ناظر وزارت کشور – برگزار شد، ابتدا اعضای هیئت رئیسۀ مجمع متشکل از دکتر داریوش نسبی تهرانی- رئیس هیئت مدیرۀ انجمن- به عنوان رئیس این مجمع، فریده غفوری نیا و مهدی جاهد به عنوان ناظران و لیلا عالی به عنوان منشی انتخاب شدند و  سپس دکتر کورش قره گزلی – مدیر عامل انجمن- ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در مجمع ، گزارشی از فعالیت های اجرایی و مالی انجمن در سال گذشته را به سمع و نظر اعضای حاضر رساند.

   دکتر قره گزلی در سخنرانی خود از  اعضا خواست برای ادارۀ انجمن مشارکت و همراهی بیشتری داشته باشند و نظرها و پیشنهادهای خود را به مدیرعامل و هیئت مدیره ارائه دهند.

   سهیل پیرایش فر- بازرس قانونی انجمن که قرار بود گزارش خود را ارائه دهد، به دلیل موجه امکان حضور و ارائۀ گزارش کتبی خود را پیدا نکرد و مقرر شد این گزارش را به وزارت کشور ارائه کند.

   در این مجمع حق عضویت اعضا بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته با همان مبلغ 250 هزار ریال به تصویب رسید.

   در ادامۀ جلسه اسامی سه کاندیدا بر روی تابلو نوشته شد و دو نفر کاندیدای حاضر به معرفی خود و برنامه های خود پرداختند.

   پس از جمع آوری و شمارش آراء کامران نورایی جوان با کسب بیشترین آراء به عنوان بازرس اصلی و سیروس مهر شاهی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

   در پایان جلسه دکتر نسبی پیشنهاد طرح تشکیل شورای همیاری را ارائه داد و از افراد علاقه مند به عضویت در این شورا دعوت کرد اسامی خود را بر روی تابلو ثبت کنند.

   رئیس هیئت مدیرۀ انجمن گفت: ” در این شورا هفت نفر از اعضای انجمن عضویت خواهند داشت که یک نفر نمایندۀ این شورا رابط میان اعضا و هیئت مدیرۀ انجمن خواهد بود تا بتواند پیشنهادها و درخواست های اعضا را به هیئت مدیره منتقل کند.”

   شایان ذکر است طبق گفتۀ رئیس هیئت مدیرۀ انجمن، وظایف این شورا تدوین و به اطلاع اعضای شورا خواهد رسید.