انجمن صرع ایران روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه در سالن پژوهشکدۀ اشراق آموزش و پرورش منطقۀ 7 تهران، اقدام به برگزاری همایش نقش والدین در مدیریت صرع کرد.

  در این همایش که به شکل یک مناظرۀ دو ساعته برگزار شد، دکتر جعفر بواالهری، روانپزشک و عضو هیئت مؤسس انجمن صرع؛ با همراهی دکتر رضا محمدی، روانشناس؛ با سه نفر از اعضای جوان انجمن و والدین آنها به گفت و گو دربارۀ شیوۀ مدیریت صرع پرداختند.

   دکتر بوالهری شیوۀ صحیح مدیریت صرع فرزندان توسط والدین را ضمن پذیرش محدودیت ها، اهمیت به حفظ استقلال آنها و تأکید بر توانمندی های ایشان برشمرد.

  والدین مناظره کننده نیز ضمن اشاره به حمایت های خود از فرزندانشان، این نکته را تأکید کردند که صرع فرزندانشان را از دیگران مخفی نکرده و با این روش هیچ گاه احساس شرم و خجالت را به خاطر ابتلا به صرع در آنها ایجاد نکردند.

   شرکت کنندگان حاضر در سالن، پس از مناظره، سؤال ها و نقطه نظرهای خود را مطرح کردند و برنامه به صورت گفت و گوی گروهی ادامه یافت.

   پس از اتمام بخش آموزشی همایش، به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان در همایش جوایزی اهدا شد و در پایان برنامه، اجرای سه قطعه موسیقی توسط گروه موسیقی انجمن صرع ایران زینب بخش این محفل دوستانه شد.