انجمن صرع ایران وبینار تخصصی “چالش‌های تشخیص و درمان صرع” را روز پنجشنبه 27 آبان ماه از ساعت 10 تا 12:30 با همکاری متخصصان مغزواعصاب و حمایت شرکت ابیان فارمد در خانۀ کارمان برگزار کرد.

   هدف از برگزاری این وبینار به دبیری دکتر فاطمه یوردخانی، فلوشیپ صرع، به روز رسانی دانش پزشکان متخصص دربارۀ روش‌های تشخیص و درمان صرع بود.

   این برنامه میزبان 132 شرکت کنندۀ مجازی و تعداد محدودی پزشکان مغز و اعصاب بود و برای متخصصان مغز و اعصاب و فوق تخصصان مغز و اعصاب کودکان، جراحان مغز و اعصاب و روانپزشکان، 2/5 امتیاز بازآموزی داشت.

    در این برنامه که با حضور دکتر کورش قره‌گزلی، رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن صرع، دکتر رضاشروین بدو، عضو هیئت‌مدیرۀ این انجمن و دکتر حمیده مصطفایی، معاون رفاهی مددکاری برگزار شد، پزشکان متخصص در مورد تشخیص و درمان صرع به بحث و بررسی نشستند.

نخستین سخنران این برنامه دکتر سعید چارسویی، متخصص مغزواعصاب، فلوشیپ صرع و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود که در مورد مدیریت صرع در پاندمی کووید 19سخنرانی کرد؛ و سپس دکتر فاطمه یوردخانی، دبیر برنامه، در مورد صرع پس از استروک و در پایان دکتر حامد امیری فرد، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ خواب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد اختلالات رفتاری زمان خواب و تشخیص افتراقی آن با صرع سخنرانی کردند.

قسمت پانل برنامه به بحث دربارۀ چالش‌های درمانی و پلی تراپی در صرع اختصاص یافت و پزشکان به سؤال‌های شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

بخش پایانی برنامه شامل نمایش ویدئوهایی از انواع اختلال خواب بود که توسط  دکتر امیری فرد آموزش داده شد.