فراخوان مسابقۀ #روز_جهانی_صرع

آیا می دانید شما به عنوان فرد مبتلا به صرع می توانید در زدودن استیگما(برچسب) صرع، نقش مؤثری داشته باشید؟
آیا تا به حال برای این هدف، اقدامی انجام داده اید؟
شما می توانید با ارسال آثار خود به شکل داستان، ویدیو کوتاه، نقاشی و طراحی با موضوع “استیگمای صرع” و اشاره به هشتگ انجمن جهانی صرع 
#StampOutStigma
در مسابقۀ روز جهانی صرع شرکت کنید.
 
استیگما زمانی کم می شود که به افراد برچسب زده شده، فرصت داده شود تا به دیگران دربارۀ زندگیشان بگویند و توضیح دهند که چگونه استیگما آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
مهلت پایان ارسال آثار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

به برگزیدگان مسابقه جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد🎁

شماره انجمن صرع ایران:

021 – 88463271 – 3

(واحد روابط عمومی، داخلی 106)