انجمن صرع ایران در سال جاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ نوبت دوم خود را برای انتخاب بازرس در روز پنجشنبه مورخ 2 تیرماه 1401 ساعت 10 صبح در سالن آموزش وپرورش منطقه 7 ، واقع در سیدخندان – خیابان کابلی، خ. شعبانی، ک. مریم برگزار خواهد کرد.

در این مجمع پس از بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به اسفند 1400 و همچنین تصویب حق عضویت سالیانه، انتخابات بازرس قانونی نیز انجام خواهد شد.

از اعضای انجمن دعوت می‌شود با حضور خود، در برگزاری پربارتر این مجمع مشارکت داشته باشند و با دادن رأی در سرنوشت انجمن سهیم شوند.

“شرایط نامزدی بازرس انجمن صرع ایران”

طبق مادة 25 اساسنامه انجمن صرع یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل دارد. حداقل تحصیلات برای بازرسی کارشناسی است و بازرسین به مدت یک سال انتخاب می‌شوند.

از تمامی عزیزانی که مایل هستند در انتخابات بازرسی (با آگاهی و مطالعة اساسنامه) نامزد شوند، خواهشمند است نسبت به تحویل مدارک زیر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 31 خرداد به دفتر مرکزی انجمن اقدام نمایند.

۱. کپی شناسنامه و کارت ملی
۲. کپی آخرین مدرک تحصیلی
3. درخواست کتبی برای کاندیداتوری بازرسی
4. رزومه فعالیت