رمان درخت انجیر معابد آخرین اثری بود که از احمد محمود منتشر شد. این رمان در ادبیات ایران، کم نظیر است.
موضوع داستان، درختی است به نام انجیر معابد؛ که در مناطق جنوب ایران رشد می‌کند و ریشه‌های هوایی و پیش رونده دارد. در فرهنگ مردم ایران این درخت، درختی مقدس است. داستان از آنجایی شکل خاص به خود می‌گیرد که در تلاشی برای قطع کردن درخت، از آن خون جاری می‌شود.
داستان حول و حوش اعضای خانواده‌ای می‌گذرد که این درخت در منزل آنان قرار دارد.