خالد حسینی یکی از محبوب ترین نویسندگان افغانی تبار است که در کالیفرنیا زندگی می کند و دو رمان نخست او – بادبادک باز
و هزار خورشید تابان – به فروش میلیونی در سراسر جهان رسیده است.
این رمان نیز با چشم انداز وسیع و سرشار از مفاهیم انسانی، گواهی است بر پیچیدگی زندگی. داستان با پیوند تأثیرگذار و بی مانند خواهر
و برادری بی مادر آغاز می شود.عبدالله، برادر بزرگ، برای پری دو ساله حکم مادر را دارد و پری کوچولو برای عبدالله ده ساله همه چیز است.