رضا امیرخانی (زاده 1352، تهران) نویسنده و منتقد ادبی ایرانی است. او مدتی رئیس هیئت مدیرۀ انجمن قلم ایران بود. او به غیر از نگارش رمان و داستان بلند و یک مجموعه داستان کوتاه، به تألیف سفرنامه و مقاله های بلند تحلیلی اجتماعی نیز پرداخته است.
در “ من او ” خانواده ای اصیل و ایرانی در بستر تاریخ معاصر ایران با شیوه ای نوآورانه تصویر می شود.
این کتاب در کتابخانه انجمن موجود است.