آیا فراموش کردن مصرف دارو، موجب تشنج می شود؟

بله، تشنج می تواند به این دلیل به وجود بیاید. فراموش کردن داروها هم در افرادی که تشنج های کنترل شده دارند و هم آنهایی که تشنج های کنترل نشده دارند، می‌تواند محرک بروز تشنج شود. در صورت فراموش کردن دارو، تشنج ها ممکن است بیش از حد طبیعی اتفاق بیفتند، شدیدتر شوند یا به سمت طولانی شدن مدت تشنج( وضعیت استاتوس) پیش بروند.

تشنج استاتوس در صرع یک اورژانس پزشکی است و در صورتی که منجر به کنترل تشنج ها نشود، می تواند موجب مرگ بیمار شود. فراموش کردن دارو همچنین می تواند سبب سقوط بیمار، جراحت و مشکلات دیگر که ناشی از وقوع تشنج ها و تغییر سطح خونی داروها هستند، شود.

آیا فراموش کردن یک دوز دارو برای بیمار آسیب زننده است؟

فراموش کردن یک دوز دارو، معمولاً مورد شایعی است. در بیشتر موارد اتفاق بدی نمی افتد. زمانی احتمال بروز تشنج  در شما افزایش می‌یابد که فقط یک بار در روز دارو مصرف کنید. در این صورت با فراموش کردن یک دوز دارو، در واقع شما داروی یک روز کامل را از دست داده اید. اگر در روز دو یا چهار بار دارو مصرف می کنید، خطر احتمال تشنج با فراموش کردن دارو در شما کمتر می شود. اما اگر چند دارو را با هم فراموش کنید، احتمال بروز تشنج ها خیلی زیاد می شود.

اگر من تصمیم بگیرم داروهایم را قطع کنم، چه اتفاقی می‌افتد؟

قطع داروهای ضد صرع بدون تجویز پزشک، خیلی خطرناک است. وقتی بعضی داروها ناگهان قطع می شوند، ممکن است فرد علائم ترک پیدا کند. ممکن است تشنج های طولانی و پشت هم یا استاتوس اتفاق بیفتند. اگر بیش از یک داروی ضد تشنج مصرف می کنید، قطع یکی از این داروها، می تواند سطح خونی داروی دیگر را در بدن شما تغییر دهد. این تغییرهای ناگهانی در سطح خونی دارو، می تواند عامل تشدید کننده تشنج باشد.

چه کاری می‌توانید انجام دهید؟

◀️ بدون مشورت با پزشکتان، به هیچ عنوان مصرف داروی خود را قطع نکنید.
◀️ اگر از خوردن دارو خسته شده اید یا فکر می کنید اثری ندارد، دارویتان را قطع نکنید.
◀️ نگرانی هایتان در مورد دارو را یادداشت کرده و با پزشکتان مطرح کنید.
◀️ اگر نیاز به تغییری در مصرف داروها باشد، بهتر است که این تغییر با یک برنامه ریزی به شیوه ای امن صورت بگیرد.

چه اقدامی برای یادآوری مصرف دارو می‌توانید انجام دهید؟

• از آلارم تلفنتان استفاده کنید.
• یادداشت بگذارید.
• بعضی موقعیت ها مانند خوردن نهار یا شام می توانند به شما یادآوری زمان مصرف دارو را داشته باشند.
• از تقویم روزانه استفاده کنید.
• جعبه های دارویی هم می تواند کمک کننده باشد.