• صرع  یعنی چی؟

صرع یعنی یک نفر بیش از یک بار تشنج داشته  و احتمال اینکه تشنج های بیشتری هم داشته باشد، وجود دارد.

  • تشنج یعنی چی ؟

تشنج به حالتی می گویند که مغز برای چند دقیقه، درست کار نکند.

  • وقتی مامان یا بابا تشنج دارند ، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟

وقتی مامان یا بابا تشنج دارند ، بدن آنها کارهایی را انجام می دهد که خودشان کنترلی بر آنها ندارند. تشنج در همه،  به یک شکل نیست. بعضی افراد بازویشان تکان می خورد. بعضی دیگر زمین می افتند و شروع به لرزیدن می کنند. برخی به نظر می رسد که به جایی خیره شده اند یا چیزی را که شما می گویید، نمی شنوند. وقتی با آنها حرف می زنید، آنها نمی توانند به شما جواب دهند و ممکن است چیزهایی بگویند که خودشان متوجه نمی شوند.

  • آیا تشنج ها به مامان یا بابا آسیب می رسانند؟

وقتی کسی تشنج دارد، هیچ دردی حس نمی کند. در صورتی که در زمان تشنج، به چیزی برخورد نکنند، به خودشان آسیبی وارد نمی کنند. بیشتر افراد بعد از تمام شدن تشنج، به حال طبیعی باز می گردند و تشنج ها زمان کوتاهی دارند.

  • با کمک چه چیزی می توان تشنج های مامان یا بابا را از بین برد؟

پزشک به مامان یا بابا، داروهایی داده است که کمک می کند تا تشنج ها متوقف شوند. ممکن است مامان یا بابا ناچار شوند داروهای مختلفی را امتحان کنند تا یک دارو، تشنج آنها را کنترل کند. بیشتر اوقات داروها می توانند تشنج ها را کنترل کند و نه همیشه.

  • آیا می شود تشنج مامان یا بابا برای همیشه از بین برود؟

بعضی از مردم که مبتلا به صرع هستند، بعد از مدتی، دیگر تشنجی نخواهند داشت. بقیۀ افراد در طول زندگی خود، تشنج  دارند. این افراد تا زمانی که داروهای خود را مصرف کنند، تشنجی نمی کنند. اما اگر داروی خود را قطع کنند، تشنج ها دوباره شروع می شود. پزشکان در تلاش هستند تا درمان قطعی برای صرع پیدا کنند.

  • چرا بعضی از بابا و مامان ها تشنج دارند؟

خیلی وقت است که کسی نمی داند چرا گاهی اوقات بعضی از مردم تشنج می کنند. ولی ما می دانیم که این موضوع تقصیر کسی نیست. این گناه مامان یا بابای شما نیست و قطعاً تقصیر تو هم نیست.

  • همانطور که من سرماخوردگی را از دیگران می گیرم، آیا  می توانم تشنج را از مامان یا بابا بگیرم؟

نه. تو می توانی به کسی که تشنج دارد، هرقدر دوست داری نزدیک شوی و مطمئن باشی که هرگز از او این بیماری را نخواهی گرفت.

  • اگر مامان یا بابای من تشنج داشته باشند، به این معنی نیست که من هم در آینده تشنج خواهم داشت؟

تعداد کمی از کودکانی که پدر یا مادرشان صرع دارند، تشنج خواهند داشت. به طور کلی مامان و باباهای مبتلا به صرع، تلاش می کنند تا تشنج های خود را به خوبی کنترل کنند. اگر تو از این بابت نگرانی داری، می توانی با مامان یا بابا یا پزشک آنها گفت وگو کنی. گاهی اوقات صحبت کردن دربارۀ چیزهای ترسناک، باعث می شود که آنها خیلی هم ناراحت کننده به نظر نرسند.

  • آیا تشنج های مامان یا بابا، مراقبت از مرا برای آنان سخت می سازد؟

بیشتر مامان و باباهایی که تشنج دارند، می توانند همۀ کارهای مهمی را که تو به آنها نیاز داری، برایت انجام دهند. اما گاهی باید صبر کنی. زمانی که مامان یا بابا تشنج دارند، نمی توانند همراه تو  تا خانۀ دوستت بیایند یا برایت کتاب بخوانند. چند ساعت بعد از تمام شدن تشنج، مامان یا بابا نیاز دارند که استراحت کنند یا برای مدت کوتاهی به دکتر یا بیمارستان بروند. این که با هم در مورد انتخاب یک فرد آشنا گفت وگو کنید تا بتواند در زمان هایی که مامان یا بابا حالشان خوب نیست از تو مراقبت کند؛ می تواند پیشنهاد خوبی برای تو و مامان و بابا باشد.

  • آیا کاری هست که من  انجام دهم تا کمک کنم مامان یا بابا  در هنگام تشنج  احساس بهتری داشته باشند؟

با مامان یا بابا دربارۀ آنچه که می توانی انجام دهی و به آنها کمک کنی، صحبت کن! ممکن است با هم لیستی از کارهای مفید را پیدا کنید که می توانی آنها را روی یخچال بچسبانی یا هر جای دیگری از خانه، تا دیدنش برایت آسان باشد. همچنین مهم است بدانی اگر مامان یا بابا در هنگام تشنج آسیب دیدند یا تشنج آنها بیشتر طول کشید، چگونه با اورژانس تماس بگیری.

یادت باشد گاهی فقط حضور داشتن کمک کننده است. این به این معنی است که گاهی لازم نیست کار خاصی انجام دهی تا تشنج های مامان یا بابا متوقف شوند. فقط لازم است صبور باشی.