آیا شما دانش آموزانی را می شناسید که تشنج های موضعی پیچیده دارند و در مدرسه تنبیه شده اند یا به آنها در کلاس به خاطر تشنج هایشان، شک کرده اند؟ معلم های آنها نمی دانستند که آنها صرع داشته اند و در عوض، فکر کرده اند که آنها در حال مسخره بازی هستند.

چه تشنج های شما از زمان کودکی تان شروع شده باشد و چه تازه شروع شده باشند، شما باید به معلمتان بگویید که صرع دارید. مطمئن باشید که معلمتان با شکل تشنج های شما، آشنا شده است؛ زیرا ممکن است فکر کند که همۀ تشنج ها به شکل افتادن روی زمین و لرزیدن است. کمک های اولیه در زمان وقوع تشنج، را به او آموزش دهید. ممکن است یادداشتی از طرف پزشکتان، کمک کننده باشد یا بتوانید بروشور صرع و مدرسه ( برای اولیای مدرسه ) را برای اطلاع بیشتر به مدرسه ببرید.

هر معلم با دیگری متفاوت است؛ اما شاید بهترین راه این باشد که به معلمتان بگویید می خواهید با او در مورد بعضی مسائل خصوصی تان، بعد از کلاس گفت وگو کنید. معلمتان ممکن است از علت بروز تشنج هایتان بپرسد؛ ممکن است بخواهد بداند آیا علامت هشدار دهنده ای دارید. اگر جواب این سؤال ها را می دانید، به او بگویید. اما اگر نمی دانید، صادق باشید. اگر برای آزمایش های تشخیصی، نیاز به بستری شدن دارید، معلمتان را در جریان بگذارید و مدارک مناسب برای مدرسه آماده کنید.

این که معلم به دیگر دانش آموزان کلاس، در مورد صرع شما بگوید، بستگی به نظر شما دارد؛ یا این که بخواهد خودتان در مورد صرع به سایر دانش آموزان توضیح دهید. اگر به طور مرتب تشنج دارید، ممکن است لازم باشد دیگران در جریان قرار بگیرند. اگر مدت زمان زیادی است که تشنج نکرده اید؛ هنوز گفتن صرعتان به معلم، بسیار اهمیت دارد.

معلم شما همچنین می تواند با انجمن صرع ایران برای شرکت در دوره های آموزشی مرتبط شود.

گفت و گو با مربی بهداشت مدرسه

اگر مدرسۀ شما مربی بهداشت دارد، مطمئن شوید که او در مورد صرع شما می داند. اگر در مورد گفت وگو با معلم خود، نگران هستید؛ مربی بهداشت مدرسه می تواند به شما در این مورد کمک کند.

اگر مربی بهداشت با صرع آشنا نبود؛ می تواند با انجمن صرع ایران تماس گرفته و از بروشورهای مرتبط در این زمینه استفاده کند.

اطمینان پیدا کنید که از قوانین مدرسه در مورد مصرف داروهای ضدصرع خود اطلاع دارید:

  • اگر باید تعدادی از داروهایتان را در مدرسه مصرف کنید، چه کاری لازم است انجام دهید؟
  • اگر داروهایتان در اتاق بهداشت و نزد مربی بهداشت نگهداری می شود، زمانی که مربی بهداشت شلوغ بوده یا در مدرسه نیست، چه کسی مسئولیت تحویل داروهای شما را به عهده می گیرد؟
  • اگر قرار است به دلایلی دیرتر از مدرسه به خانه بروید، آیا به داروهای خود دسترسی دارید؟
  • اگر احساس ناخوشایندی پیدا کردید و فکر کردید ممکن است تشنج داشته باشید، آیا می توانید به اتاق بهداشت بروید؟
  • اگر در مدرسه تشنج اتفاق بیفتد، آیا آنها به والدین شما اطلاع خواهند داد؟