• آیا عادت ماهیانه در زنان میزان تشنج‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

بله. تقریباٌ نیمی از زنان مبتلا به صرع در سنین باروری گزارش می‌دهند که تشنج‌هایشان در روزهای نزدیک به عادت ماهیانه افزایش می‌یابد. تشنج‌هایی که فقط در این دوره اتفاق می‌افتند، تشنج‌های کاتامینال نامیده می شوند. مطالعه‌ها نشان می‌دهد که تغییر در تعداد تشنج‌ها، بیشتر در میانۀ دوره، در زمان تخمک‌گذاری و یک هفته قبل از خونریزی به وجود می‌آید.  

  • چه عاملی موجب افزایش تشنج‌ها در عادت ماهیانه می‌شود؟

تغییرهای هورمونی بیشترین دلیل تغییر تعداد تشنج‌ها در دورۀ عادت ماهیانه است. سلول‌های عصبی مغز، تحت تأثیر مستقیم دو هورمون استروژن و پروژسترون قرار دارند؛ که هورمون‌های اصلی جنسی در زنان هستند. پژوهش‌ها در حیوانات نشان داده است که میزان بالای استروژن، موجب به وجود آمدن تشنج‌ها یا افزایش آن می‌شود و برعکس، پروژسترون از تشنج جلوگیری می‌کند. تصور می‌شود تشنج‌ها در زنان مبتلا به صرع، در زمان‌هایی از دورۀ عادت ماهیانه که تعادل بین استروژن و پروژسترون به هم می‌خورد، اتفاق می‌افتد.

چه راهبردهایی می تواند کمک کند تا تشنج های مرتبط با دورۀ قاعدگی کاهش یابد؟  

  • تنظیم میزان داروهای ضدصرع در زمان‌های پیش از تشدید تشنج‌ها ( فقط در زنانی که عادت ماهیانۀ منظم دارند ) و البته فقط با توصیۀ پزشک
  • کاهش احتباس آب؛ که در دورۀ پیش از عادت ماهیانه اتفاق می‌افتد.
  • استفاده از یک داروی ضدصرع دیگر، در روزهای نزدیک به عادت ماهیانه ( فقط با تجویز پزشک )
  • استفاده از قرص‌های ضدبارداری حاوی پروژسترون برای زنانی که صرع کاتامینال دارند، ممکن است کمک‌کننده باشد. البته در یک تحقیق در سال 2012 هیچ تفاوت معناداری در میزان تشنج بین زنانی که در عادت ماهیانۀ خود هورمون پروژسترون دریافت کرده بودند و آنانی که پلاسبو ( دارونما ) گرفته بودند، مشاهده نشد.
  • تمام زنان در عادت ماهیانه لازم است نسبت به محرک‌های دیگر تشنج، دقت داشته باشند. مطمئن باشند که خواب خوبی دارند، داروهایشان را فراموش نمی‌کنند و برای کاهش خطر بروز تشنج‌ها، سبک زندگی خود را مدیریت می‌کنند.