روز بنفش ( 26 مارس برابر با 6 فروردین ) در سال 2008، به وسیلۀ “کسیدی مگان 9 ساله از کانادا پایه گذاری شد.
روز بنفش یک تلاش مردمی در سراسر جهان با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد صرع است.

رنگ بنفش به جهت گل گیاه اسطوخودوس که به رنگ بنفش بوده و در درمان تشنج کاربرد دارد؛ به عنوان رنگ نماد صرع انتخاب شده است. هر ساله در جهان مراسم ویژه ای در این روز برگزار می شود؛ مانند راهپیمایی با لباس های بنفش ، جشن های ویژۀ روز بنفش ، و ….
در این روز از مردم درخواست می شود تا لباس بنفش بپوشند و در مورد صرع با دیگران گفت و گو کنند.


“کسیدی مگان” که خودش با صرع دست و پنجه نرم می کند، انگیزۀ خود را در مورد پایه گذاری روز بنفش، کاهش خرافات
در زمینۀ صرع اعلام کرده است :
“پیام من به شما این است که قوی باشید و به خودتان افتخار کنید.صرع بخشی از وجود شما است، اما تمام وجود شما را تعریف نمی کند.“