کلیدر – که نام کوه و روستایی در شمال شرقی ایران است – روایت زندگی یک خانواده کرد ایرانی است که به سبزوار خراسان کوچانده شده‌اند. داستان که متأثر از فضای ملتهب سیاسی ایران پس از جنگ جهانی دوم است، بین سال‌های 1325 تا 1327 روی می‌دهد.

کلیدر که «سرنوشت تراژدیک رعیت‌های ایرانی و قبایل چادرنشین را  در دوره‌ای که سیاست زور حاکم است به تصویر می‌کشد» بر اساس  حوادث واقعی نگاشته شده است و می‌توان آن را  نقطه اوج رشته آثار پیشین دولت‌آبادی به حساب آورد، که اغلب آنان داستان‌هایی کوتاه درباره مردم زجرکشیده و رنجور دهات خراسان است.

این کتاب ده جلدی در کتابخانه انجمن صرع موجود است.