انجمن صرع ایران اولین وبینار تخصصی خود را در سال جدید با عنوان تازه های صرع، روز پنجشنبه سوم تیر ماه از ساعت 10 تا 13، با همکاری متخصصان مغز و اعصاب و شرکت روناک دارو برگزار کرد.

این وبینار که با هدف به روز رسانی دانش پزشکان متخصص دربارۀ صرع برگزار شد، برای متخصصان مغز و اعصاب و فوق تخصصان مغز و اعصاب کودکان 3 امتیاز بازآموزی؛ و برای جراحان مغز و اعصاب و روانپزشکان، 2:25 امتیاز بازآموزی داشت.

این برنامۀ علمی با میزبانی از 140 شرکت کننده و با سخنرانی متخصصان مغز و اعصاب فعال در دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشورکه فلوشیپ صرع دارند، برگزار شد.

نخستین سخنران این برنامه دکتر بهنام صفرپور، معاون آموزشی انجمن صرع ایران، فلوشیپ صرع و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که در مورد صرع اتوایمن سخنرانی کرد؛ و سپس دکتر مهیار نوربخش، فلوشیپ صرع و متخصص مغز و اعصاب در مورد مرگ ناگهانی در صرع؛ دکتر وحید صالحی فر، فلوشیپ صرع و استادیار علوم پزشکی کرمانشاه در مورد درمان در صرع های پایدار؛ و دکتر پرویز بهرامی، فلوشیپ صرع و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد در مورد بررسی موارد جراحی در صرع سخنرانی کردند و در ادامه به معرفی چند مورد بیمار کاندید جراحی پرداخته شد.
در پایان این برنامه، سخنرانان در مورد درمان صرع، جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار کردند.

انجمن صرع ایران پیرو سیاست آموزشی خود همچون سنوات گذشته، برگزاری چندین برنامۀ علمی تخصصی دیگر را تا پایان سال جاری در دستور کار خود دارد.

اسلایدهای برنامه را می توانید از اینجا دانلود کنید: